Prace przy budowie -Modernizacja Placu Defilad

Zakres prac obejmował
 • odłączenie zasilania od 560 obiektów
 • demontaż rozdzielnic, linii telefonicznych
 • wywóz i demontaż 560 obiektów handlowych
 • ochrona targowiska w trakcie likwidacji
 • rozbiórka starych nawierzchni 2238 m2
 • roboty ziemne 3901 m3
 • ustawienie obrzeża 2000 mb
 • nawierzchnia z kostki betonowej 4300 m2
 • nawierzchnia z kostki granitowej 3400 m2
 • z płyt 50x50 1900 m2
 • regulacja włazów , hydrantów 70szt
 • dowóz ziemi urodzajnej 981 m3
 • renowacja trawników 12480 m2
 • sadzenie krzewów liściastych 7753 szt
 • mulczowanie skupin korą 2222 m2
 • montaż małej architektury 55 szt. ławek ,35 szt. koszy
 • wartość prac 1 000 000 zł